top of page
AdobeStock_362549342 (1).jpeg

Această notă de informare privește modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal când accesați website-ul Grace-Aesthetic.ro și atunci când ne contactați pentru o programare. Sunt informații importante, de aceea vă rugam sa le citiți cu atenție.

1. Cine suntem

Site-ul Grace-Aesthetic.ro (denumit in cele ce urmează ,,site-ul" sau ,,website-ul") este deținut și operat de societatea Venus Estetique S.R.L., cu sediul in Otopeni, județul Ilfov, Str. Traian Vuia, Nr. 18B, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/2164/2023, având CUI 47908509, reprezentată legal de Done Carmen și Radu Loredana , având calitatea de Administratori.

2. Cum ne puteți contacta

Pentru orice informații referitoare la modul in care prelucram date cu caracter personal, ne puteți contacta pe adresa de e-mail venusestetique@yahoo.com.

3. Ce fel de informații colectăm și care sunt sursele din care provin datele pe care le colectăm

Când accesați website-ul colectăm date despre IP-ul dvs. și comportamentul dvs. pe site-ul nostru web - de care avem nevoie pentru a vedea cum funcționează site-ul nostru web, care sunt paginile care sunt cele mai interesante, care sunt țările de unde provin vizitatorii noștri, care browser este cel mai folosit si daca accesați site-ul nostru web de pe un computer sau un dispozitiv mobil, pentru a vă oferi cele mai bune informații și servicii. Pentru a face toate acestea, folosim Google Analytics, iar datele dvs. vor fi stocate pe serverele Google din Irlanda.

Cu toate acestea, pentru a vă proteja confidențialitatea, vom folosi instrumentele Google pentru anonimizarea IP-ului dvs. În acest fel, Google nu vă poate identifica în alt scop decât realizarea de rapoarte privind modul în care funcționeaza website-ul nostru.

Folosim si cookie-uri. Va rugăm sa consultați politica noastră de cookie-uri.

Când ne contactați pentru o programare colectăm date despre numele, numărul de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail - de care avem nevoie pentru a stabili detaliile programării, la solicitarea dumneavoastră. 

4. Care e scopul pentru care colectăm aceste informații și temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră

Când navigați site-ul nostru, scopul colectării datelor dvs. este interesul nostru legitim de a cunoaște performanțele site-ului nostru web, de a observa cum putem oferi informații și servicii mai bune clienților noștri, de a observa tendințele și de a identifica problemele cu sistemul nostru de navigație, paginile noastre sau serverul nostru, inclusiv privind atacurile cibernetice.

Temeiul legal pentru colectarea datelor dvs. atunci când accesați și navigați pe site-ul web este articolul 6 (1) punctul f) GDPR, care stabilește dreptul operatorului (noi) de a prelucra datele cu caracter personal pe baza interesului său legitim.

Când ne contactați pentru o programare, scopul colectării datelor dvs. este stabilirea programării, așadar pentru a face pregătirile necesare pentru încheierea contractului de prestări servicii dintre dumneavoastră și noi, care se va concretiza prin vizita la centrul nostru de estetică, realizarea tratamentului și plata serviciilor.

Temeiul legal pentru colectarea datelor dvs. atunci când ne contactați pentru o programare este articolul 6 (1) punctul b) GDPR, care stabilește că prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

Refuzul de a ne furniza datele dumneavoastră privind numele, numărul de telefon și e-mailul in momentul în care ne contactați pentru o programare duce la imposibilitatea de a realiza programarea.

5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră

Datele privind ip-ul vor fi șterse și comportamentul pe site vor fi păstrate timp de 3 ani.

Datele privind clienții noștri, dacă veți deveni client, sunt păstrate timp de 8 ani de la data ultimei vizite la centrul de estetică.

6. Cui divulgăm datele și de ce

Putem divulga datele dumneavoastră către societatea de contabilitate, societatea de avocatură, societăților sau altor persoane fizice ori juridice cu care colaborăm, atunci când divulgarea este necesară, precum și oricăror autorități ale statului, la solicitarea acestora sau pentru apărarea unui drept in instanță.

7. Informații despre transferarea datelor în afara Uniunii Europene

Informațiile personale pot fi prelucrate de către societăți partenere care operează în afara Spațiului Economic European pentru scopurile menționate mai sus.

Dacă furnizăm orice informații cu caracter personal unor astfel de persoane, avem obligația de a lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că destinatarul informațiilor vă protejează în mod corespunzător informațiile personale. Aceste măsuri includ încheierea cu aceștia a unor acorduri contractuale standard ale Comisiei Europene.

8. Care sunt drepturile dumneavoastră

8.1. Dreptul de a fi informat (prevăzut de art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) - înseamnă că aveți dreptul de a ști cine, cum și în ce modalitate vă prelucrează datele cu caracter personal.

8.2. Dreptul de acces la date (prevăzut de art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) - înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, in caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care vă prelucrăm datele.

8.3. Dreptul la rectificare (prevăzut de art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) - înseamnă că aveți dreptul de a obține de la noi corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

8.4. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (prevăzut de art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) - înseamnă că aveți dreptul de a ne cere să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate.

Aveți acest drept atunci când: (a) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și prelucrate, (b) v-ați retras consimțământul și nu mai există alt temei legal pentru prelucrare, (c) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea sau (4) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal.

8.5. Dreptul la restricționarea prelucrării (prevăzut de art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) - înseamnă că aveți dreptul de a obține de la noi restricționarea prelucrării, atunci când se aplică unul din cazurile următoare: (a) contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră va opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; (c) în cazul în care nu mai era nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță; (d) în cazul în care va opuneți prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

8.6. Dreptul la portabilitatea datelor (prevăzut de art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) - înseamnă ca aveți dreptul de a primi datele personale pe care ni le-ați furnizat și pe care noi le prelucrăm în temeiul unui contract sau al consimțământului, prin mijloace automate. Aveți dreptul de a primi aceste informații într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără obstacole din partea noastră.

8.7. Dreptul la opoziție (prevăzut de art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) - înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, mai ales atunci când le folosim având ca temei legal consimțământul dumneavoastră.

8.8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează într-o măsură semnificativă.

8.9. Dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, tel: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212.

Va rugam sa aveți în vedere și următoarele:

Perioada de timp: Vom încerca să răspundem la solicitarea dumneavoastră in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de complexitatea cererii dumneavoastră. Când această perioadă va fi extinsă, vă vom informa despre termenul de prelungire și despre motivul pentru care am prelungit termenul.

Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu va putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastră personale, din cauza dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.

Imposibilitatea de a vă identifica: În unele cazuri, este posibil sa nu putem căuta datele dumneavoastră personale, din cauza identificatorilor pe care îi furnizați in solicitarea dumneavoastră. Vă vom informa despre această situație si vă vom oferi posibilitatea de a furniza, dacă este cazul, informații suplimentare pentru a vă identifica.

Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când accesați website-ul și atunci când ne contactați pentru o programare

Contact

   Te poți programa oricând pentru o consultație gratuită sau poți solicita informații despre tratamentele noastre, prin oricare dintre următoarele mijloace:

Telefon: 0770 607 029

Program 

Luni-Vineri

10:00 – 21:00 

Sâmbătă

09:00 – 15:00

Duminică

Închis

  • Instagram
  • Facebook

Adresă

   Puteți ajunge la noi cu mașina sau cu mijloacele de transport în comun din stația Primăria Otopeni (autobuzele 783, 441, 442, 443, 444, 446, 448, 477 sau Linia Albastră a localității). Din stație până la locația noastră veți merge pe jos aproximativ 10 minute (DN1 - strada 9 Mai).

bottom of page